Dan Carter apprend le Français à ALFMED

Dan Carter aviat en francès

El mig d’obertura Neozelandès i la seva parella Honor prenen des de la seva arribada en desembre dos classes de francès per setmana per poder comunicar-se el més aviat possible en la llengua de Molière. Acollit a l’escola de Llengües Alfmed per la directora Florence Delseny-Sobra, Dan Carter es un estudiant assidu segons la directora: “Ambdós son molt dedicats i tenen set d’entendre el més ràpidament possible per integrar-se de la millor manera”. El mig d’obertura Neozelandès ja es comunica en francès amb els seus companys d’equip : “Al vestidor, entenc cada dia una mica millor i els meus companys anglo-saxons em tradueixen les coses més difícils. Per respondre en francès en les entrevistes em caldrà tantmateix una mica més de temps”.

L’USAP vol agrair oficialment Alfmed que ofereix tots els cursos de francès a Dan Carter a i la seva parella.